Agat svart zebra, trumlad sten, 2-3 cm

Agat svart zebra, trumlad sten, 2-3 cm

st
Max beställbart: 4 st
Hur svart zebra agat fått sitt namn är enkelt att förstå. En trumlad sten agat svart zebra är 20-30 mm.

Svart zebra agat för in andlig energi i haralinjen (enligt chakra en linje lodrätt genom din kropp med center vid naveln) och förankrar den till verklighet och medvetande. Den rensar energiblockeringar, balanserar jorden och himlen samtidigt som den ökar medvetenheten. Svart zebra agat hjälper till att rensa emotionell smärta och hjälper till att centrera och fokusera.

Agat är en mycket finkornig form av kvarts. Det växer inom vulkaniska lava-bubblor som kallas geoder. Diamantsågar används för att skära Agat, den slipas sedan för att ta bort eventuella brister och sedan poleras och eventuellt färgas för att förbättra och visa den vackra naturliga bandningen. Agat kommer oftast från Brasilien.