Pyrolusit, trumlad sten, 1-2 cm

Pyrolusit, trumlad sten, 1-2 cm

st
Max beställbart: 32 st
Pyrolusit är en svart till mörkgrå metall-liknande mineral, MnO2, den vanligaste och viktigaste sekundära malmen av mangan.

Forntida magiker förlitade sig på pyrolusit på grund av dess förmåga att omvandla och omstrukturera energier. Det är en mycket användbar sten att hålla nära en individ och placera i dennas omedelbara omgivning. Genom att aktivera baschakratet avvisar det negativ energi och lägger grunden för fysisk vitalitet och andlig energi för bärarens torso. Genom att öka självförtroendet och beslutsamheten, tjänar pyrolusit till att hålla bärarens tilltro och omstrukturera hens vitala energier. En praktisk nytta är t.ex att hantera myndighetspersoner och auktoriteter.

En pyrolusit trumlad sten är 1-2 cm.